безопасност

Моля прочетете тези инструкции внимателно преди първото използване на биокамината и спазвайте инструкциите за безопасност.