Биоетанолът предлаган от www.fire-lux.com се произвежда от царевица, просо и пшеница. Някои биоетаноли се произвеждат единствено от растителен отпадък като дърво, слама или цели растения, в този случай се нарича и „целулозен биоетанол“. Биоетанолът за първи път е използван през 1970г., когато се случва голямата кризата за горива. В резултат, цената на горивата се увеличила драстично и те станали прекалено скъпи за много хора. Тези фактори довели до използването на биоетанол като по-евтина алтернатива, а също така се улеснило и рециклирането на земеделски и селскостопански отпадък. 

Биоетанолът като гориво

Може би изненадващо за някои, но биоетанолът продължава да се използва като гориво, въпреки че цената на газта и другите горива са на по-достъпна цена. Биоетанолът използван за гориво е познат като Е10, а други често срещани примеси на биоетанолът са Е5, Е15, Е25, Е50, Е85 и Е100. Цифрата след „Е“ е показател на % биоетанол, който се съдържа в конкретното гориво. Например Е25 съдържа 25% биоетанол а останалото е петрол. Конкретно за биокамините, съотношението е малко по- различно. Качественото гориво, което гори оптимално, би трябвало да има ниво на чистота 96,6%. Това е доказано най-добрата смеска за домашните биокамини. 

Биоетанолът- опасност или уют?

Биокамините внасят толкова много уют в дома, гледайки как огънят танцува, а цялата стая се изпълва с приятна релаксираща атмосфера, която никога не омръзва. Точно заради това, много хора смятат, че биокамините са абсолютно безопасни. Както вече беше споменато, биоетанолът се състои основно от растителен отпадък, който сам по себе си не е опасен, но горивото започва да гори, когато бъде запалено, а огънят е винаги потенциална опасност. Разбира се, уютът създаван от биокамините е незаменим, но винаги е важно да се внимава. Важно е да се има в предвид, че все пак биоетанолът е запалимо гориво като всяко друго и е абсолютно задължително спазването на мерките за сигурност.

Някои неща, които трябва да знаете при закупуването и използването на биокамината и биоетанолът: 

  • Биоетанолът не трябва да бъде съхраняван близо до биокамината.
  • Никога не трябва да се пълни биокамината, когато е все още топла. Ако камината няма гориво и искате да я напълните, важно е да се изчака поне 30 минути, за да може да се охлади. 
  • Също така биокамината никога не трябва да се пълни докато гори, тъй като ще се получи експлозивно горене, което най-вероятно няма да може да бъде контролирано. Изчаква се поне 30 минути.
  • Препоръчително е да се използва биоетанол с ниво на чистота 96,6%. Едва ли би имало голяма опасност от инцидент с друго ниво на чистота, но все пак е нежелателно. Това е защото нискокачественото гориво или гориво с неправилното ниво на чистота би довело до лоша оксидация. Това от своя страна води до неприятна миризма, а същото така е вероятно огънят да загасне тъй като нивото на чистота е твърде ниско. 
  • Когато биокамината се пали, най-добрият метод е да използвате дълги кибритени клечки или удължена запалка. Тъй като се пали изключително бързо, възможно е да нямате достатъчно време да дръпнете пръстите си достатъчно далеч от огъня. 

От колко биоетанол имате нужда?

Количеството зависи от няколко фактора. Всяка камера на биокамините е  различна, именно затова и количеството, което е необходимо е различно. Друг фактор, от който зависи количеството, е начинът, по който биокамината е използвана. Най-обикновено, биокамините имат капацитет от 0,5 до 5 литра. Разбира се, има и камини, които са по-големи или по-малки, но въпреки това, това са двата най-често срещани капацитета. Изчислението е просто. Биокамината с капацитет 5 литра ще изгори 5 литра биоетанол, когато се използва на пълна мощност. Така че трябва да сте наясно, че колкото по-голям е капацитетът на камината, толкова повече тя ще консумира. Повечето биокамини имат подвижен коректор, който позволява да се регулира височината на пламъка и респективно разхода на биоетанол.